© Powered by SiteSpirit

 
logo_overlay.gif

Engels Nederlands

Verzekeringen

Verzekering NL.jpg

CDW (Collision Damage Waiver)
Het eigen risico betreft een bedrag van US$ 565.- voor alle schade aan het gehuurde voertuig voortkomend uit schade/ongeluk veroorzaakt door de huurder of door een onbekende derde partij. De huurder is volledig aansprakelijk voor alle schade aan het gehuurde voertuig wat binnen het bedrag van US 565.- valt. In het geval van diefstal of ander soort schade zoals vandalisme, vuur, waterschade etc. dan is de huurder volledig aansprakelijk voor het voertuig.

CDW Plus (Collision Damage Waiver Plus)
CDW Plus is hetzelfde als de CDW. Alleen hier is het gehuurde voertuig ook verzekerd voor diefstal en andere schade zoals vandalisme, vuur, waterschade etc. Het eigen risico voor het voertuig blijft hetzelfde.

CDW Super (Super Collision Damage Waiver
) ( Bij minimaal 1 week verhuur ) 
CDW Super is hetzelfde als CDW Plus, alleen betreft het eigen risico hier US$ 100.-

De CDW Plus en de CDW Super dekken de schade:

A) Alleen wanneer het politie rapport aantoont dat de huurder geen waardevolle spullen in het gehuurde voertuig had liggen en de sleutel op een veilige plek had liggen, is de huurder niet aansprakelijk voor alle schade die aan het voertuig is aangebracht tijdens de dieftal of inbraak. In alle andere gevallen zal het eigen risico van US$ 565.- of US$ 100.- worden toegepast. "waardevolle spullen" zijn in dit geval spullen zoals: mobiele telefoons en/of accessoires, camera's en/of accessoires, duikspullen en duikhorloges, juwelen, portemonnees, betaalmiddelen zoals: Credit Cards, cheques en cash geld, computers, notebooks, laptops etc. en/of accessoires, zichtbare flessen drank, sigaretten, auto- of hotelsleutels, merkkleding en/of merkproducten en -accessoires

B) Alleen wanneer hij/zij een officieel politie rapport hebben gekregen zoals onder beschreven staat, is de huurder niet aansprakelijk voor de schade aan het gehuurde voertuig betreffend de diefstal. Hiervoor adviseren wij de huurder om voor het inleveren van het gehuurde voertuig te controleren of er schade aan het voertuig is en of de reserve band en het bijhorende gereedschap nog aanwezig is. Wanneer de huurder bij het inleveren van het voertuig geen tijd meer heeft om een politierapport op te laten stellen, heeft Caribe Car Rental het recht om alle schade te laten repareren met het geld van het eigen risico van de huurder.
Alleen de bestuurder en de geautoriseerde 'extra' bestuurder zijn verzekerd zoals hieronder beschreven:

1)  Beschadiging van het voertuig met een eigen risico van US 565 dollar.- of US 100 dollar .- is voor rekening van de huurder voor elke schade of verlies

2)  Onbedoelde schade veroorzaakt aan derden met een eigen risico van US 565 dollar.- of US 100 dollar.- is voor rekening van de huurder voor elke schade of verlies

3)  De verzekering is geldig voor de periode zoals genoemd op uw huurovereenkomst.

4)  Alleen de huurder en de toegestane 'extra' bestuurder die genoemd en gespecificeerd staan op de huurovereenkomst zijn toegestaan om het voertuig te besturen. In geval van een ongeluk en de bestuurder staat niet genoemd als huurder of als 'extra' bestuurder, vervalt de verzekering and de huurder wordt aansprakelijk gesteld voor het volledige bedrag van de schade

6)  Als een ongeluk en/of schade is veroorzaakt door een verkeersovertreding, zoals bv. harder rijden dan is toegestaan, rijden op onverharde of modderige wegen of rijden daar waar dat niet is toegestaan, dan zal de verzekering automatisch vervallen en de huurder wordt volledig verantwoordelijk gesteld voor alle kosten van de schade, het slepen van het voertuig etc.

7)  Ook vervalt de verzekering indien er onder invloed van alcohol of drugs gereden wordt

8)  Laat geen waardevolle spullen in de auto liggen

9) In geval van schade/ongeval/diefstal/joyriding/vandalisme moet de bestuurder Caribbean Road Service (tel 717 9292) en Caribe Car Rental (717 6050 of 786 8080) inlichten. Het CRS rapport is noodzakelijk. Als CRS niet is ingelicht vervalt de verzekering en is de huurder verantwoordelijk voor het volledige schadebedrag. Alle schendingen van het huurcontract zijn voor de verantwoordelijkheid van de huurder en van de gedane aanbetaling, zonder afbreuk te doen aan alle andere rechten, middelen en acties die Caribe Car Rental op de huurder kan nemen.

10) Alle materiaalschade toegebracht aan het voertuig, het verliezen van objecten gedurende de huurperiode, ook in de aanwezigheid van de huurder, blijft ten koste van de huurder. Op geen enkel moment gedurende de huurperiode kan  Caribe Car Rental aansprakelijk gesteld worden.


©2010-2015 Caribe Car Rental, Kaya Industria z/n
Telefoon: (+599) 7176050  |  Fax (+599) 717 6721  |  mobile (+599) 7868080 Mail: info@caribebonaire.com